CAMRA - Richmond & Hounslow Branch

close

Outside view of the Stokes & Moncreiff

Stokes & Moncreiff - Twickenham